W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) odbędzie się I Ogólnoukraińska Studencka Konferencja Naukowo-Praktyczna Szkolnictwo muzyczne na Ukrainie: stan badań, problematyka, perspektywy rozwoju, towarzysząca obchodom 55-lecia powstania Katedry Edukacji Muzycznej i Dyrygentury Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Współorganizatorami konferencji są Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu i Uniwersytet Kijowski Borysa Grinchenki, a polskimi partnerami Instytut Nauk o Sztuce KUL oraz Akademia Pomorska w Słupsku.


Do głównych zagadnień konferencji należą: rozwój ukraińskiej i zagranicznej kultury muzycznej w zakresie kompozycji, wykonawstwa i edukacji; biografie kompozytorów i artystów, metodologia kształcenia, dorobek instytucji prowadzących dydaktykę w zakresie sztuki i nauk o sztuce, dziedzictwo folklorystyczne w edukacji.


W sesji plenarnej otwierającej zjazd wystąpi dr Andrzej Gładysz z Katedry Instrumentologii z wykładem Dźwięki wojny... Instrumentaliści wojskowi Rzeczypospolitej Obojga Narodów w II poł. XVI wieku i ich rola.
W panelach studenckich natomiast zaprezentują się doktoranci i studenci muzykologii KUL:
- mgr Petro Chyryk, Doświadczenie zawodowe organmistrzów działających na terenie współczesnego woj. Iwano-Frankiwskiego po 1918 roku,
- lic. Magdalena Chmiel, Liryka wokalna Karla Adolfa Lorenza - zarys problematyki,
- lic. Anna Małek, Nawiązania do tradycji kompozytorów postmodernistycznych na przykładzie "Sonetów Shakespeare'a" Pawła Mykietyna,
- lic. Wiktoria Składowska, Edukacyjny wymiar działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Drzewiczanie" i Zespołu Folklorystycznego "Mali Drzewiczanie" z Drzewicy,
- lic. Piotr Bednarzewski, Kierunki badań oraz kształcenia w pierwszych latach muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (1956-1961).

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2022, godz. 10:34 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak