Sekretariat ds. procesu naukowego Instytutu Nauk o Sztuce

Instytut Nauk o Sztuce

Wydział Nauk Humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

  • inos "w" kul.pl
  • budynek Collegium Norwidianum, pokój CN-114
  • skrzynka podawcza znajduje się obok pokoju CN-114

telefony:

  • obsługa badań naukowych w dyscyplinie nauki o sztuce: 81 445 39 81
  • obsługa doktoratów i umów w dyscyplinie nauki o sztuce: 81 445 41 56
  • obsługa procesu kształcenia - historia sztuki i muzykologia: 81 445 43 37
  • obsługa studentów - historia sztuki i muzykologia: 81 445 41 71

 

Kontakt drogą elektroniczną