----------------------------------------------------------------------------

 

Obsługa badań naukowych:

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Finansowanie badań naukowych

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Stopień doktora w dyscyplinie nauki o sztuce - postępowania wszczęte po 1.10.2019

 

Stopień doktora w dyscyplinie nauki o sztuce - postępowania wszczęte przed 30.04.2019

 

Szkoła Doktorska KUL

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2024, godz. 16:23 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak