Konkurs grantowy w dyscyplinie nauki o sztuce 2020

Konkurs grantowy w dyscyplinie nauki o sztuce 2020

Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce ogłasza konkurs grantowy w dyscyplinie nauki o sztuce.

 

Wnioski w formie papierowej, wypełnione komputerowo i podpisane, należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Nauk o Sztuce (C-1030). Na adres Instytutu <inos @ kul.pl> należy przesłać wersję elektroniczną wniosku w formie edytowalnej.

 

Termin składania wniosków upływa 13 marca 2020 r. (piątek) do godziny 13.00 i jest to termin nieprzekraczalny. Do tego czasu należy dostarczyć zarówno podpisany wydruk, jak i przysłać wersję elektroniczną.

 

Wnioski niekompletne, nieczytelne lub niespełniające warunków formalnych, w tym złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

DOKUMENTY:
REGULAMIN KONKURSÓW GRANTOWYCH
Formularz wniosku grantowego
Formularz raportu rocznego z realizacji grantu
Formularz raportu końcowego z realizacji grantu
Wniosek o korektę budżetu