Międzynarodowa Konferencja: Instrumenty i muzyka instrumentalna/Instruments and Instrumental Music

Instytut Nauk o Sztuce KUL - Katedra Instrumentologii w dniu 15 grudnia 2020 r. zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Instrumenty i muzyka instrumentalna. Rozwój w kontekście historycznym i praktyka wykonawcza.
International Scientific Conference: Instruments and Instrumental Music. Historical Development and Performance Practice.

 

SZCZEGÓŁY i PROGRAM


Muzykologia KUL w Sieci Akademickiej CEEPUS

Miło nam poinformować, że staraniem Dyrektora INoS, ks. dr. hab. Piotra Wiśniewskiego, prof. KUL Instytut Nauk o Sztuce KUL został partnerem akademickiej sieci CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) w zakresie muzykologii.


Koordynatorem sieci Music Without Borders CIII-PL-1411-02-2021 (Umbrella) jest ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL.

 

 


Procedura udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie

Zarządzeniem Rektora KUL w sprawie określenia procedury udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich

 

Zarządzenie Rektora

 


Zmiana siedziby sekretariatu INoS

Uprzejmie informujemy, że siedziba Dyrektora Instytutu Nauk o Sztuce oraz sekretariat ds. procesu naukowego mieszczą się obecnie w Collegium Norwidianum, w pokoju CN-114.

KONTAKT


Umowy i rozliczenia finansowe za rok 2020

W związku z kończącym się rokiem i koniecznością dopełnienia zobowiązań finansowych, wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń za rok 2020, związane z badaniami naukowymi w dyscyplinach nauki o sztuce i sztuki muzyczne, należy złożyć do sekretariatu INoS w terminie do 8. 12. 2020 r. 

 

UWAGA: w dniach 18.12.2020 - 04.01.2021 r. Sekretariat INoS będzie nieczynny.


Informacja dotycząca pracy sekretariatu

W związku z zagrożeniem epidemicznym sekretariat Instytutu Nauk o Sztuce pracuje w trybie zdalnym. Sekretarz Instytutu Nauk o Sztuce pełni dyżur stacjonarny w każdą środę w godz. 7.30-14.00 w pokoju CN-114.

 

Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w sekretariacie do sytuacji absolutnie koniecznych. Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

SZCZEGÓŁY

 


Granty artystyczne pracowników Instytutu Nauk o Sztuce KUL

W dniu 23 września 2020 r., pod kierunkiem pracowników Instytutu Nauk o Sztuce KUL, zrealizowane zostały dwie inicjatywy grantowe w ramach projektu Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja „Wiktoria 1920 - konkurs inicjatyw mieszkańców Lublina”.

SZCZEGÓŁY


Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL Dyrektorem Instytutu Nauk o Sztuce

Z przyjemnością informujemy, że Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu KUL, powołał ks. dr. hab. Piotra Wiśniewskiego, prof. KUL na Dyrektora Instytutu Nauk o Sztuce w kadencji 2020-2024


Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

 


Bezpłatne szkolenia - Zintegrowane Programy Rozwoju KUL

Dział Komercjalizacji Wiedzy KUL zaprasza studentów czterech ostatnich semestrów studiów do udziału w bezpłatnych szkoleniach i płatnych stażach

szczegóły w załączniku i na stronie Działu Komercjalizacji Wiedzy.