Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

przyjęcia interesantów:

środa, w godz. 11.00-12.00

pokój C-1030

dyrszt @ kul . pl

 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania

za pośrednictwem sekretariatu

 

Sekretariat Dyrektora Instytutu Nauk o Sztuce

Kolegium Jana Pawła II

pokój C-1030

inos @ kul . pl

tel. 81 445 39 81

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020, godz. 16:45 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak