Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

 

Skład Rady Instytutu Nauk o Sztuce:

 

1. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

 

2. Dyrektor Instytutu - koordynator dyscypliny nauki o sztuce

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL /Przewodniczący Rady Instytutu/

 

3. Nauczyciele akademiccy reprezentujący dyscyplinę nauki o sztuce:

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
dr Marek Bebak
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
dr hab. Beata Bodzioch
dr Anna Monika Dzierżyc-Horniak
dr Andrzej Gładysz
dr Anna Głowa
dr hab. Krzysztof Gombin
dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
dr hab. Aneta Kramiszewska
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
dr hab. Dorota Kudelska
dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
prof. dr hab. Lechosław Lameński
prof. dr hab. Małgorzata Urszula Mazurczak
dr Krzysztof Przylicki
dr hab. Tomasz Rokosz
dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
dr Kinga Strycharz-Bogacz
dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
dr Małgorzata Żak-Kulesza

 

4. Przedstawiciele studentów:

Aneta Chełmowska - historia sztuki I st.
lic. Małgorzata Ostrowska - historia sztuki II st.

Zuzanna Pikacz - muzykologia I st.
lic. Anna Puchała - muzykologia II st.
ks. mgr. Andrzej Zarzycki - muzykologia III st.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2020, godz. 09:38 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak