Dyrektor Instytutu Instytutu Nauk o Sztuce

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

 

Sprawy pilne będą załatwiane drogą elektroniczną

 

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2020, godz. 11:41 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak