Nauka / Zespół Ekspertów KUL / Eksperci / Andrzej GŁADYSZ

25/26 lipca 1944. Operacja Most III (Wildhorn III)

Andrzej GŁADYSZ | 2022-07-26

Dr Andrzej Gładysz w komentarzu dla Polski Zbrojnej nt. Operacji Most III (Wildhorn III):

http://polska-zbrojna.pl/Mobile/ArticleShow/37699?fbclid=IwAR13uvEASqHSm16OvoAxnsQAahj3mqiLXY-KGSzsSlsMKEOujtTckdyywjo

Andrzej Gładysz
Kontakt

andrzej.gladysz@kul.pl