Aktualności / Wydarzenia

Abp Nossol: Kard. Nagy był człowiekiem nauki i Kościoła

Kard. Stanisław Nagy- Kardynał Stanisław Nagy był wspaniałym przykładem naukowca-teologa i kapłana – mówił podczas odbywającej się na KUL konferencji poświęconej postaci kardynała jeden z jego uczniów, abp Alfons Nossol. Jako naukowiec nie bał się poszukiwania nowych dróg, ale jako teolog i kapłan dbał, aby te poszukiwania pozostawały w zgodzie z nauką Kościoła – wspominał.

Kard. Stanisław Nagy to jedna z osób, które kształtowały teologię nad Wisłą po II Soborze Watykańskim. Był prekursorem nowego spojrzenia na dialog ekumeniczny w duchu posoborowym, które wprowadzał w życie polskiego Kościoła. Przyczynił się do rozwoju badań nad ekumenią na KUL, stając się mistrzem dla kolejnego pokolenia polskich ekumenistów, wśród których byli m.in. późniejsi profesorowie ks. Alfons Nossol, o. Celestyn Napiórkowski i o. Wacław Hryniewicz.

- Kościół w Polsce ma mu wiele do zawdzięczenia - podkreślał abp. Nossol.  Wspominał, że późniejszy kardynał zawsze dbał o wierność nauczaniu Soboru w obszarze ekumenizmu, która znalazła najpełniejszy wyraz w encyklice Jana Pawła II Ut unum sint. Zachęcając do odkrywania nowych dróg zawsze zabiegał o to, aby prowadzone one były w zgodzie z nauką Kościoła. Przyczynił się do powstania na KUL Instytutu Ekumenicznego, którym kierował przez czternaście lat wnosząc znaczący wkład w poszukiwanie dróg jedności.

O zasługach późniejszego kardynała dla uniwersytetu mówił otwierając konferencję prorektor ds. studentów i doktorantów prof. Krzysztof Narecki. - Wśród wielu obchodzonych w tym roku rocznic i jubileuszów stulecie urodzin kard. Nagyego przypomina nam kolejną wielką i bardzo zasłużoną dla naszej Alma Mater osobę – podkreślił. Przypomniał, że kilka dni temu, dokładnie w setną rocznicę urodzin kardynała, 30 września, największej auli w Centrum Transferu Wiedzy KUL zostało nadane jego imię, a w Gmachu Głównym uniwersytetu odsłonięta została dedykowana mu tablica. – Wierzymy, że kard. Nagy dołączył do grona wielkich budowniczych naszej uczelni, że przebywa razem ze św. Janem Pawłem, bł. kard. Wyszyńskim, sługami Bożymi księżmi Blachnickim i Granatem, że patronuje z góry całemu naszemu uniwersytetowi – mówił prorektor.

Kard. Stanisław Nagy (1921-2013) – teolog fundamentalny, eklezjolog i ekumenista był związany z KUL od 1950 roku. Cztery lata później uzyskał doktorat, a w 1958 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną. W 1968 uzyskał habilitację, w 1979 stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1985 tytuł naukowy profesora. W latach 1972-1991 kierował Katedrą Eklezjologii Fundamentalnej, a 1970-1975 Sekcją Teologii Porównawczej, która dzięki jego zabiegom została przemianowana w Instytut Ekumeniczny. W latach 1972-1974 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologii.

W latach 1973–1974 wchodził w skład Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej, a przez dwie kadencje, w latach 1986-1996, był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. 13 października 2003 r. przyjął święcenia biskupie, a 21 października 2003 r. został kreowany kardynałem diakonem na mocy decyzji Jana Pawła II.

Ks. prof. Nagy wypromował 16 doktorów oraz ponad 40 magistrów. Był znawcą dorobku Jana Pawła II, autorem kilkunastu pozycji książkowych, m.in. Chrystus w Kościele: zarys eklezjologii fundamentalnej (1982) i Kościół na drogach jedności (1985), Ty jesteś Piotr (2003), a także ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W 2007 został uhonorowany medalem Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 2012 miało miejsce uroczyste odnowienie jego doktoratu.