Aktualności / Wydarzenia

Abp Stanisław Budzik członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej

Abp Stanisław BudzikOjciec Święty Franciszek mianował metropolitę lubelskiego i wielkiego kanclerza KUL abp. Stanisława Budzika członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej na 5-letnią kadencję.

 

Do kompetencji Kongregacji należą sprawy dotyczące uczelni wyższych zależnych od instytucji kościelnych, a także pozostałych szkół różnych stopni zależnych od władz kościelnych. W jej gestii pozostaje erygowanie uniwersytetów kościelnych oraz uniwersytetów katolickich, Kongregacja sprawuje nad nimi kierownictwo i zatwierdza rektorów, programy studiów i statuty, nadaje stopnie akademickie, zatwierdza lub mianuje dziekanów samodzielnych wydziałów nauk kościelnych.