Jestem doktorem psychologii i asystentką naukowo-dydaktyczną. Moje zainteresowania naukowe dotyczą badań eksperymentalnych z pogranicza psychologii i neuronauki poznawczej, ze szczególnym wskazaniem zagadnienia percepcji wzrokowej, w tym relacji pomiędzy fiksacjami wzroku, procesami uwagowymi a świadomością wzrokową.

W mojej pracy doktorskiej przeprowadziłam badania nad determinantami „uwagowo pustych spojrzeń” (attentive blank stares) w zadaniu detekcji zmiany. Puste spojrzenia to specjalne przypadki ślepoty na zmianę, które występują, gdy ludzie nie dostrzegają zmian w scenie wizualnej, pomimo patrzenia bezpośrednio na obszar zmiany. W badaniach wykorzystałam metodę EFRP (Eye Fixation - Related Potentials), która łączy pomiar EEG z pomiarem ruchu gałek ocznych (eye tracking). Badania były finansowane z grantu promotorskiego MNiSW (nr N N106 167437).

Obecnie kontynuuję badania nad pustym patrzeniem w warunkach różnego typu dezorientacji przestrzennej (grant NCN OPUS 5, HS6, 2014-2017; kierownik grantu: prof. Piotr Francuz) oraz badania za pomocą metody EFRP nad ocenami estetycznymi ekspertów oraz laików (grant NCN OPUS 6, HS6, 2014-2017; kierownik grantu: prof. Piotr Francuz). Prowadzę również badania neuromarketingowe za pomocą metody mózgowych potencjałów wywołanych (ERP – event related potentials).

 

 

Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 12:47 - Emilia Zabielska-Mendyk