beginning_logo_1000
 

Marzysz, by studiować pod okiem wybitnych naukowców z całej Polski?

Nasz uniwersytet, podobnie jak sześć innych najlepszych polskich uniwersytetów, przystąpił do prestiżowego programu Akademia Artes Liberales. Umożliwia on odbywanie interdyscyplinarnych studiów równolegle na kilku uczelniach i zapewnia wybitnie uzdolnionym, kreatywnym humanistom zdobycie niepowtarzalnego, rozległego wykształcenia oraz poświadczonego przez sześć uczelni dyplomu.

 

Do udziału w Programie Akademia Artes Liberales mogą się zgłaszać studenci KUL, którzy z bardzo dobrymi wynikami ukończyli III rok studiów. W Programie uczestniczą następujące kierunki studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:
 • teologia,
 • muzykologia,
 • filozofia,
 • filozofia przyrody,
 • filologia polska,
 • filologia angielska,
 • filologia klasyczna,
 • filologia słowiańska,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • pedagogika,
 • Kolegium MISH,
 • ochrona środowiska.

 

Więcej informacji na temat Akademii Artes Liberales uzyskasz w Biurze Kolegium MISH KUL albo na stronie internetowej: www.aal.edu.pl

 

Akademia »Artes Liberales«
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel. (022) 696 33 15, fax (022) 628 10 12
e-mail: ial@ial.org.pl

Szczegółowe informacje:

dr hab. Piotr Gutowski, prof.KUL
Kolegium MISH KUL
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 0814454176

Autor: GS
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2016, godz. 12:42 - Leszek Wojtowicz