logo_fb_pl

 

W wyniku postępowania o nadanie akredytacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się wśród dwunastu polskich uczelni, które otrzymały Akredytację NAWA, gwarantujących swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów.

Uzyskanie Akredytacji Agencji jest warunkiem realizacji poszczególnych typów kursów NAWA: Kursu Przygotowawczego NAWA, Letniego kursu NAWA, Zdalnego letniego kursu NAWA.

Akredytacja upoważnia do udziału w programach Agencji na realizację kursów w latach 2021-2023. Wniosek o nadanie akredytacji został przygotowany w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy wsparciu Działu Projektów Międzynarodowych.

Ponadto Szkoła Języka i Kultury Polskiej, we współpracy ze Studium Europy Wschodniej UW, rozpoczęła realizację kursu przygotowującego do rozpoczęcia studiów w Polsce dla obywateli Białorusi w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego.

Uwzględniając ograniczenia pandemiczne, Szkoła prowadzi państwowe egzaminy certyfikatowe znajomości języka polskiego jako obcego. Najbliższy egzamin, przeniesiony z terminu marcowego, odbędzie się w dniach 8-9 maja.

 

logo-nawa