Nauka / Projekty

cued-speech-logo
01 LISTOPADA 2020

Cued Speech Europa


Projekt CUED SPEECH EUROPA ma na celu promocję metody wspierającej rozwój słuchowo-językowy w fonicznych językach narodowych: francuskim, polskim i włoskim. Od wielu dziesięcioleci adaptacje Cued Speech służą poprawie włączenia osób niesłyszących i słabosłyszących do uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawie jakości edukacji we wszystkich typach placówek. Bardzo ważne jest ukazanie korzyści ze stosowania tej metody. Cued Speech jest bardzo prostą techniką, która powstała, by wspomagać osoby z uszkodzeniami słuchu, które mimo coraz doskonalszych protez i wczesnej rehabilitacji mają trudności w...

CZYTAJ WIĘCEJ
zgoda
01 CZERWCA 2020

Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. Głównym jego celem jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów...

CZYTAJ WIĘCEJ
dziecko
01 PAŹDZIERNIKA 2020

Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego

Projekt realizowany przez zespół pod kierunkiem dr Magdaleny Szubielskiej z Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL we współpracy z naukowcami z zespołu dr Wenke Möhring z Universität Basel (Szwajcaria).   Więcej o projekcie.

CZYTAJ WIĘCEJ
bez nazwy-2
15 STYCZNIA 2020

Promoting Mentors’ Work in Education (PROMENTORS)

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym. Jego celem jest wypracowanie modelu mentoringu dla nauczycieli rozpoczynających prace w szkole. Liderem projektu jest Talpiot Academic College of Education z Izraela, a partnerami - poza KUL...

CZYTAJ WIĘCEJ
depp
01 WRZEŚNIA 2019

Death Education for Palliative Psychology (DE4PP)

Międzynarodowy projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Partnerstwa strategiczne: SZKOLNICTWO WYŻSZE. Celem projektu jest opracowanie specjalistycznego programu edukacyjnego dla studentów uczelni wyższych z zakresu problematyki śmierci, umierania i żałoby....

CZYTAJ WIĘCEJ
dzieci
01 PAŹDZIERNIKA 2019

More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten (MOEC)

Międzynarodowy Projekt Innowacyjny o charakterze naukowo-badawczym, który nosi tytuł: „More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten” [Więcej możliwości dla każdego dziecka: wczesne wykrywanie trudności dzieci w przedszkolu]. Wnioskodawcą i liderem projektu jest Universita Cattolica del Sacro Cuore...

CZYTAJ WIĘCEJ

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona