Zaproszenie na Konferencję "Państwo wobec wielowymiarowych wyzwań i zagrożeń XXI wieku"

kul_plakat_2023_konferencja_30_listopada 30 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana "Państwo wobec wielowymiarowych wyzwań i zagrożeń XXI wieku", która jest częścią  projektu realizowanego z grantu MEiN w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, którego kierownikiem jest dr Grzegorz Tutak z Instytutu Nauk o Polityce i administracji KUL. Celem konferencji jest podjęcie rozważań nad istotnymi, społeczne dyskutowanymi problemami i wyzwaniami przed jakimi stoją społeczeństwa oraz współczesne państwa.  Podczas wydarzenia podjęte zostaną kwestie relacji UE z państwami członkowskimi, problematyka obronności i bezpieczeństwa państwa, zmiany środowiska bezpieczeństwa w kontekście wojny w Ukrainie, a także wyzwania natury środowiskowej. 

Integralną częścią konferencji będzie sesja posterowa podczas której studenci zaprezentują wyniki swoich badań. Początek konferencji o godzinie 10.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031.


VII Edycja konkursu wiedzy o Polsce, Europie i świecie

Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL organizuje już po raz siódmy edycję Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ została ujęta w projekcie "Państwo i obywatele we współczesnym świecie" w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki". 

Celem Konkursu jest:

1) popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

2)rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej,

3) kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.

4) promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Więcej informacji o konkursie.


O projekcie w programie "Login:Nauka"

15 czerwca na antenie TVP3 Lublin wyemitowano kolejny odcinek programu "Login:Nauka" w którym przedstawiono założenia projektu "Państwo i obywatele we współczesnym świecie". O założeniach przedsięwzięcia opowiedział kierownik projektu dr Grzegorz Tutak. 

 

Link do programu.