Konferencja naukowa z publikacją pokonferencyjną – konferencja adresowana do przedstawicieli świata nauki oraz studentów, doktorantów, która będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i badań nad zagadnieniem istoty państwa i obywateli. Konferencja o charakterze otwartym dla wszystkich z transmisją online. Efektem konferencji będzie publikacja pokonferencyjna w otwartym dostępie dla wszystkich zainteresowanych, tak by badania i myśli doświadczonych oraz młodych naukowców była znana jak najszerszemu gronu odbiorców.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2023, godz. 19:08 - Grzegorz Tutak