Drodzy Studenci 

 

 

W związku z Zarządzeniem nr ROP-0101-84/20 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwracamy uwagę na konieczność zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi w Aktualnościach Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, dotyczącymi kontynuowania kształcenia.

 

 

Konsultacje pracowników w semestrze letnim 2019/2020

 

Raport samooceny kierunku Stosunki międzynarodowe

Raport PKA KUL- stosunki międzynarodowe

 

 

 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW KUL

 

 

Informujemy, że w skład Zespołu Ekspertów KUL wchodzą pracownicy naszego Instytutu:

 

- prof. dr hab. Marek Wierzbicki

- dr hab. Andrzej Podraza

- dr hab. Agnieszka Łukasik–Turecka - członek prezydium ZE KUL

- dr hab. Andrzej Gil - członek prezydium ZE KUL

- dr hab. Beata Piskorska

- dr Lech Jańczuk

- dr Artur Jan Kukuła

- dr Konrad Słowiński

- dr Andrzej Szabaciuk

- dr Agnieszka Zaręba

 

 

Najnowsze publikacje pracowników

Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

 

 

Tomasz Stępniewski, Zygmunt Stankiewicz, Andrzej Szabaciuk (red.), Центральная и Восточная Европа между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества / Central and Eastern Europe between the European Union and the Eurasian Economic Union: Prospects for Competition and Cooperation, Instytut Europy Środkowej, Lublin-Moskwa 2019.

 

Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski, Konrad Świder, Polska–Ukraina–Białoruś–Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019. 

 

Wińczysław Jastrzębski, Barwy i symbole Żandarmerii Wojskowej, (w:) A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk (red.): Ars boni et aequi. Prawo w sztuce, sztuka w prawie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

Stanisław Wójcik, Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

Agnieszka Łukasik-Turecka, Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

Stanisław Wójcik, Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

Beata Piskorska, Agnieszka M. Zaręba (red.), System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

Beata Piskorska, Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

 

Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski, Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, ISP PAN, Warszawa 2017.

 

Bartosz Jóźwik, Tomasz Stępniewski (red.), Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2016.

 

Magdalena Lesińska, Tomasz Stępniewski (red.), czasopismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego PoLiTeJA, nr 2 (41), Kraków 2016, pt. Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo. Autorami artykułów zawartych w czasopiśmie są: Andrzej Podraza, Tomasz Stępniewski i Andrzej Szabaciuk.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020, godz. 00:37 - Wińczysław Jastrzębski