W ramach trzeciej podgrupy przedsięwzięcia projekt zakłada realizację kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Polsce, Europie i świecie, który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenów trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy wśród uczniów o dzisiejszych relacjach międzypaństwowych, społeczeństwie obywatelskim, roli obywateli w funkcjonowaniu państwa. Wśród nagród będą do wygrania indeksy na kierunki: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe oraz nagrody rzeczowe. Konkurs jako forma promocji uniwersytetu.

Jako kolejne przedsięwzięcie (które można połączyć ze wspomnianą konferencją) przewidziano przeprowadzenie konkursu dla studentów na najlepszy poster naukowy. Student, który przygotuje najlepszy pod względem merytorycznym i graficznym poster wpisujący się w tematykę projektu otrzyma nagrodę rzeczową (np. tablet i nagrody książkowe). Wyboru najlepszego posteru dokona powołane do tego celu jury.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2023, godz. 19:10 - Grzegorz Tutak