I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego

Z radością informujemy, że pani Aleksandra Rybaczek, studentka IV roku prawa kanonicznego, zdobyła I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 25 marca 2015 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opiekę merytoryczną nad Mistrzynią sprawował ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL.

Pani Aleksandrze i Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

2015-03-30

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji

Koło Naukowe Kanonistów KUL, przy wsparciu merytorycznym Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”. Konferencja odbędzie się dnia 26 marca 2015 r. o godz. 9:00 w auli C-1031.   Plan Konferencji 

 

2015-03-04

I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego

Z radością informujemy, że reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL zajęła I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 26 marca 2014 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Problematyka Konkursu dotyczyła kościelnego prawa karnego.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowali Studenci prawa kanonicznego w składzie: Monika Choda (IV rok), Magdalena Lenart (V rok), Aleksandra Rybaczek (III rok). Ponadto w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła Aleksandra Rybaczek, a II miejsce – Magdalena Lenart.
Merytoryczną opiekę nad naszą reprezentacją sprawowali pracownicy Katedry Kościelnego Prawa Karnego – ks. bp dr hab. Artur Miziński i ks. dr Maciej Staszak. Nad organizacyjną stroną Konkursu czuwała dr Anna Słowikowska.
Zwycięzcom i Opiekunom serdecznie gratulujemy!

2014-03-27

Rodzina drogą Kościoła

Koło Naukowe Kanonistów KUL zaprasza na Konferencję Naukową "Rodzina drogą Kościoła". Konferencja odbędzie się dnia 25 marca 2014 r. w auli C-1031Program konferencji

2014-03-12

Zebranie KNK KUL

Dnia 22 marca br. o godzinie 18.00 w sali C-521 odbędzie się zebranie KNK KUL.

Proszę wszystkich o obecność.

 

                                                                        

                                                            Dagmara Rembowska

                                                          Prezes KNK KUL

2013-11-01