logo KNK      

 

  Koło Naukowe Kanonistów jest ścisłe związane z tradycją naszego Uniwersytetu. Pierwszą organizacja zrzeszającą studentów-kanonistów było Koło Kanonistów Uniwersytetu Lubelskiego utworzone na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych już w 1919 roku. Niestety w wyniku wydarzeń historycznych jego działalność została zawieszona. W latach 80 studenci wznowili działalność jako sekcja przy Kole Naukowym Studentów Prawa KUL.

        W obecnym kształcie Koło Naukowe Kanonistów istnieje od 8 grudnia 2004 roku. Zakładając Koło, członkowie pragnęli nawiązać w swojej działalności do tradycji organizacji działającej w okresie międzywojennym.

        Strukturę organizacyjną Koła stanowią Walne Zgromadzenie, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna. Organy Koła Naukowego Kanonistów wybierane są w drodze demokratycznych wyborów

 

 

 

       

 

 

 

 

Autor: Przemysław Orzeł
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018, godz. 14:48 - Dagmara Rembowska