Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL


 

  Profesor w katedrze Kościelnego Prawa
Publicznego i Konstytucyjnego

 

W 2004 ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, natomiast w 2008 studia w zakresie prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

27 września 2011 obronił pracę doktorską pt.: "Zadania zarządcy majątku kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku w polskich synodach diecezjalnych", 15 stycznia 2019 habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej "Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi".

Autor: Martyna Pereta
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2020, godz. 19:44 - Mateusz Ziaja