Konferencje zorganizowane przez KNK KUL


25.03.2014 r. - Rodzina drogą Kościoła

25.04.2013 r. - Źródła finansowania Kościoła w Polsce

18.04.2012 r. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Adwokat kościelny-czyli kto?

17-18.03.2011 r. - III Dni Kanonistów pt. Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie

17.03.2010 r. - Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL

4-5.03.2009 r. - II Dni Kanonistów pt. Kościół i Europa - wspólną drogą

27.02-1.03.2007 r. - I Dni Kanonistów

  

Konferencje współorganizowane przez KNK KUL


18.10.2012 r. - Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła.

23.10.2013 r. -  HODIE ET CRAS - dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji.

 

Autor: Martyna Pereta
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014, godz. 16:00 - Marta Ordon