Regulamin KNSP

 

 

Uchwała Walnego Zebrania Członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu KNSP

 

 


Walne Zebranie Członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyjmuje Regulamin KNSP, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

Prezes KNSP
Aneta Słąba

 


regulamin_Kola_Pedagogow.pdf

zalacznik_nr_2_-_Karta_czlonka_KNSP.pdf

2012-02-18