"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

 

 

 

 

Ogromnie cenimy sobie wsparcie innych Organizacji. Dzięki tej współpracy możemy nie tylko zrobić więcej dla innych, ale także sami wiele się uczymy. Dziękujemy wszystkim, którzy chcą dzielić się znami swoim doświadczeniem i dobrym sercem :)

 

Wśród naszych partnerów znajdują się oragnizacje studenckie z KUL:

 

Naukowe Koło Wolontariatu Instytutu Pedagogiki KUL;

Koło Resocjalicacji przy Instytucie Pedagogiki KUL;

Legia Akademicka KUL;

Redakcja Gazety Studenckiej "Coś Nowego";

Koło Naukowe Studentów Retoryki;

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej;

Samorząd Studentów Wydziału Nauk Społecznych

 

 

 

oraz z innych Uczelni:

 

 

Samorząd Studentów UMCS

 

 

inne współpracujące z nami organizacje:

 

Fundacja Rozwoju KUL;

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE;

Projektor - wolontariat studencki

Autor: Paulina Słoboda
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2013, godz. 18:48 - Paulina Słoboda