Nowy tryb funkcjonowania administracji wydziałowej

17 marca 2020 r. JM Rektor KUL podpisał zarządzenie

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania KUL

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Tekst Zarządzenia

 

Informacje dotyczące trybu pracy władz i administracji wydziałowej

na czas ograniczenia funkcjonowania KUL:

 

We wszystkie dni robocze w godzinach 7:30-15:30

wszyscy Sekretarze będą obsługiwać skrzynki mailowe (adresy poniżej)

 

 

Biuro dziekana i Sekretariat Wydziału

Katarzyna Socha ksocha@kul.pl

Natalia Turkiewicz naturki@kul.pl

Joanna Wiatr wnh@kul.pl; wiatr@kul.pl

 

 

Dziekan Wydziału

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

jest stale dostępna pod adresem mailowym: dziekanwnh@kul.pl

 

 

Prodziekani WNH

dostępni są pod adresami mailowymi:

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL; prodziekanwnh@kul.pl

 

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL; vicedeanfh@kul.pl

 

 

Sprawy doktoranckie:

 

Kierownik Studiów Doktoranckich WNH

dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

jest dostępna pod adresem mailowym: ksdwnh@kul.pl

 

obsługa studiów doktoranckich:

Gabriela Chachaj gozdz@kul.pl

 

 

Sekretarze ds. procesu kształcenia:

Iwona Saracyn filang@kul.pl

Joanna Matwiejczyk ihdydaktyka@kul.pl

Marta Łukasik sztukadyd@kul.pl

Magdalena Grela-Tokarczyk filpol@kul.pl

Agata Fidor-Wawrzyszak filrom@kul.pl

 

 

Sekretarze ds. procesu naukowego:

Urszula Jankiewicz-Dzierżak inos@kul.pl

Ewa Krawczak ihnauka@kul.pl

Piotr Tokarski lit@kul.pl

Natalia Turkiewicz jez@kul.pl

 

 

Sekretarze ds. obsługi studenta:

Marta Grębowska alkestis@kul.pl

Dominika Majchrzak domina@kul.pl

Renata Niewczas-Łopatek niewczas@kul.pl

Anna Radawska radawa@kul.pl

 


 

DLA KANDYDATÓW:

 

 

rekrutacja.jpg12

 

 


Opiekunowie poszczególnych roczników:

 

2019/2020

 

 

  • filologia polska, studia licencjackie, I rok  - dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
  • filologia polska, studia licencjackie, II rok - dr Anna Majewska-Wójcik
  • filologia polska, studia licencjackie, III rok - dr Anna Czapla

 

  • filologia polska, studia magisterskie, I rok - dr hab. Magdalena Marzec
  • filologia polska, studia magisterskie, II rok  - dr hab. Lech Giemza

 

  • edytorstwo, I rok - dr Mariusz Koper
  • edytorstwo, II rok - dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
  • edytorstwo, III rok - dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

 

  • humanistyka cyfrowa, II rok -  dr Monika Szabłowska-Zaremba

 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020, godz. 10:58 - Małgorzata Peroń