The Department of Social Microstructures and Contemporary Sociological Theories organizes the International Scientific Seminar "Regional Security and Security to the Regions".

 

 

 

 

 

Date: 29-30 th of July, 2019

Organisation committee: Dr Alina Betlej

All the abstracts should be sent to the given e-mail: alinabetlej@kul.pl

The official invitation will be sent to the participants who's abstacts will be accepted.

The Seminar has an exlusive formula.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w obradach XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa", współorganizowanej przez Katedrę Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, The Armenian Marketing Association i Fundację Edukacyjną "Transformacje". Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 maja 2018 r. w Nałęczowie.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w obradach XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej", współorganizowanej przez Katedrę Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i The Baltic International Academy in Riga (Łotwa). Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 maja 2017 r. w Nałęczowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na jubileusz 40-lecia pracy naukowej i społeczno-kulturalnej prof. dr hab. Sławomira Partyckiego, kierownika Katedry Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, połączony z konferencją naukową Społeczeństwo – Technologia – Gospodarka w świecie sieciowych powiązań. Ku przyszłości (program). Jubileusz Profesora rozpocznie się 15 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali C-1031.

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2019, godz. 22:10 - Alina Betlej