Bieżące

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski zapraszają na XI Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe, które odbędą się 4-6 września 2017 r. w Centrum Opoka w Starym Sączu. Konferencja odbędzie się pod hasłem "Jednostka w życiu społecznym i politycznym". Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich.

Kościół-naród-państwoKatedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL we współpracy ze Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich, Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Kurią Metropolitalną w Poznaniu oraz Zakładem Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Kościół – naród – państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, która odbędzie się 3-5 września 2017 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Konferencji towarzyszyć będzie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a swoim patronatem objął ją abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Piętnasta już konferencja z cyklu Argumentacja-Dialog-Perswazja w zamiarze swoim ma łączyć badania współczesnej teorii argumentacji z dociekaniami prowadzonymi w nurcie klasycznej retoryki. Wspólne dla obu dyscyplin jest zainteresowanie skutecznym przekonywaniem do swoich racji w stosunkach międzyludzkich. Różne konteksty i metody stanowią o wewnętrznym bogactwie tych dyscyplin, a także różnicują je między sobą. Liczymy, że konferencja jako miejsce spotkania badaczy z różnych środowisk i specjalizacji przyczyni się do rozwoju wiedzy o argumentacji i otworzy nowe pola do współpracy ujawniając niedostrzegane dotąd, nowe perspektywy badawcze.

Zapraszamy do Lublina! Zapraszamy na Wydział Filozofii KUL

Organizatorzy

 

Wkrótce

kul_plakat_2020_seminarium_3_marca Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Team Europe, PTSE oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin zapraszają na seminarium naukowe "Priorytety nowej Komisji Europejskiej a współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej", które odbędzie się 3 marca 2020 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618. Początek wydarzenia o godz. 11.30.

04.03.2020 - 06.03.2020

Czas na umysł 2.0

Czas na umysł 2.0 to Ogólnopolska konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL dla młodych naukowców i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odbędzie się ona 5 i 6 marca 2020 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Konferencja ma charakter interdyscyplinarnych wykładów oraz warsztatów obejmujących takie dyscypliny jak kognitywistyka, nauki społeczne, filozofia, psychologia ewolucyjna, retoryka, językoznawstwo, kognitywistyka sztuki, antropologia, neuroetyka oraz neurobiologia.

Wydział Filozofii zaprasza do udziału w 4th Chinese-Polish Workshop on Applied Logic.

 

Workshop, który odbędzie się na KUL 17-18 sierpnia 2020 r., jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polską Akademią Nauk i uniwersytetami z Chin - Bejing Normal University, Zhejiang University in Hangzhou, Tsinghua University Beijing i Sun Yat-Sen University, Guangzhou.

 

Szczegóły na stronie www.philosophy.kul.pl/cpal.