Bieżące

„Wybrane aspekty życia codziennego pustelników egipskich na podstawie wykopalisk w eremie MMA 1152 w Gurna (Luksor)Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej zapraszają na posiedzenie naukowe z referatem mgr. Tomasza Góreckiego (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW) „Wybrane aspekty życia codziennego pustelników egipskich na podstawie wykopalisk w eremie MMA 1152 w Gurna (Luksor)". Posiedzenie rozpocznie się w czwartek 25 maja 2017 r. o godzinie 18.00 w Gmachu Głównym, sala GG-245.

CottinghamWydział Filozofii zaprasza na serię wykładów z cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures. Tegoroczną edycję wykładów "Philosophy, Religion and the Meaning of Life" w dniach 22 maja – 2 czerwca poprowadzi prof. John Cottingham (Professor Emeritus of Philosophy, University of Reading), a odbywać się one będą w godz. 9.30-12.00 w Kolegium Jana  Pawła II, sala C-220.

 

 

Wkrótce

Wydział Filozofii zaprasza do udziału w 4th Chinese-Polish Workshop on Applied Logic.

 

Workshop, który odbędzie się na KUL 17-18 sierpnia 2020 r., jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polską Akademią Nauk i uniwersytetami z Chin - Bejing Normal University, Zhejiang University in Hangzhou, Tsinghua University Beijing i Sun Yat-Sen University, Guangzhou.

 

Szczegóły na stronie www.philosophy.kul.pl/cpal.