Bieżące

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji serdecznie zaprasza na wykład otwarty pt. U.S. Environmental Law, który poprowadzi Prof. A.H.M. Ali Reza z Delta State University, Cleveland, Mississippi. Prelekcja odbędzie się 16 maja 2016 r. w godz. 11.40 – 12.40 w Collegium Iuridicum, sala 202.

 

Więcej informacji

16 maja 2016 r. gościem KUL będzie Mateusz Morawiecki -  Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju, który w ramach cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa" wygłosi wykład „Koncepcja odpowiedzialnego rozwoju”.

Wykład odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy o godz. 11.10, sala CTW-302.

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

Wkrótce