Aktualności / Wydarzenia

Areopag Uniwersytetów: ludzie potrzebują relacji i bliskości drugiego człowieka

Areopag Uniwersytetów- Czas pandemii pokazał, jak bardzo ludzie potrzebują relacji i bliskości drugiego człowieka – podkreślił podczas debaty z cyklu Areopag Uniwersytetów Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. Powołał się na swoje doświadczenie pracy w hospicjum, a także na wyniki badań, które potwierdzają znaczenie relacji międzyludzkich, przejawiających się w miłości, bliskości, czułości, w naturalny sposób realizowanych w małżeństwie i rodzinie.

Tematem debaty, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim, były  granice etyczne medycyny. Reprezentujący KUL dr Wojciech Lewandowski z Katedry Etyki swoje wystąpienie poświęcił moralnemu obowiązkowi szczepień. - Człowieczeństwo, jest tym, co łączy nas wszystkich – mówił i jego zdaniem powinno być ono motywem działania na rzecz dobra wspólnego, szczególnie istotnym w okresie pandemii. Właśnie dlatego, zdaniem etyka, przyjęcie szczepionki należy traktować w kategorii moralnego obowiązku.

Dr Lewandowski zwrócił uwagę, że w związku z pandemią do codziennegoDr Wojciech Lewandowski języka trafiło określenie „odporność stadna”. Choć termin może budzić negatywne konotacje, to warto spojrzeć na niego w kategoriach dobra wspólnego. – Odporność jest dobrem wspólnym chroniącym przed chorobą najsłabszych członków społeczności, także tych, którzy ze względów medycznych nie mogą sami przyjąć szczepionki – stwierdził. Zwrócił uwagę, że realizacja tego dobra wspólnego wiąże się z relatywnie małymi indywidualnymi kosztami, takimi jak m.in. krótkotrwały ból czy stosunkowo małe ryzyko powikłań. Przypomniał, że od zawsze celem medycyny było ratowanie zdrowia i życia jak największej liczby osób. Jego zdaniem sytuacja pandemii spowodowała, że każdy człowiek stanął przed możliwością podjęcia decyzji, których stawką jest dobro wspólne. – Ludzie przeżyją tylko wtedy, gdy odpowiednia liczba osób podejmie właściwą decyzję – podsumował ekspert. Przywołał także opinię włoskiego etyka, dr Alberto Giubiliniego, który uważa, że najważniejszą racją dla przyjęcia szczepionki powinien być altruizm.  

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów, któremu towarzyszy podtytuł „Świat w dobie COVID-u” jest publiczna debata na temat wyzwań współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej. Kolejne spotkanie, które odbędzie się 6 grudnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza będzie poświęcone tematyce z obszaru nauk humanistyczno-społecznych.

Patronat Honorowy nad Areopagiem Uniwersytetów objęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.