Aktualności / Wydarzenia

Grant w konkursie MINIATURA 6 dla dr. Tomasza Lenarda z Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

Kolejny sukces naukowy biotechnologii w INB. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 6. Pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymał projekt badawczy dr Tomasza Lenarda z Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, tytuł projektu: „Analiza hydrobiologiczna zmienności warunków środowiskowych w zapadliskowym zbiorniku wodnym interakcje w zbiorowisku producentów pierwotnych”.
Zbiorniki antropogeniczne stanowią specyficzne środowiska wodne zasiedlane często przez organizmy pionierskie. W zaplanowanym projekcie obiektem badań jest zbiornik zapadliskowy „Nadrybie” powstały w wyniku działalności górniczej. Pozyskana wiedza wniesie nowe rozwiązania i koncepcje w rekultywacji takich zbiorników, jak również w szacowaniu ryzyka związanego z zagospodarowaniem i wykorzystaniem tego typu wód.

 

Serdecznie gratulujemy!