Aktualności / Wydarzenia

Nauczyciele akademiccy KUL na warsztatach Service Learning

Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uczestniczyli w trzydniowych warsztatach Service Learning, które poprowadziła ekspertka Alžbeta Brozmanová Gregorová, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, public relations i trzeciej misji uniwersytetu oraz profesor nadzwyczajna na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.

Szkolenie zorganizowane przez Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL, odbywało się w ramach projektu "Doskonałość dydaktyczna uczelni", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wsparcie nauczycieli akademickich w rozwoju kompetencji dydaktycznych w zakresie innowacyjnych metod nauczania.

- Service Learning (czyli nauczanie poprzez służbę) stanowi pomost pomiędzy potrzebami społeczności lokalnych, nauczaniem akademickim a praktyką zawodową studentów, integruje te obszary - powiedziała dr Alžbeta Brozmanova Gregorova.

Ekspertka podkreśliła, że realizowanie dydaktyki w ten sposób jest istotne, ponieważ jedną z ról uczelni jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród studentów.

- Metodę Service Learning wdrażamy na KUL od 2021 roku, kiedy to nasza działalność została zainicjowana poprzez udział w międzynarodowym projekcie „UNISERVITATE", zrzeszającym uczelnie katolickie z całego świata. Obecnie, w celu rozwinięcia i zaimplementowania tej metody, realizujemy projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni". Naszym zadaniem jest przeszkolenie grupy liderów, którzy będą stosować tę metodę podczas pracy ze studentami - zaznaczył dr inż. Jan Kamiński - koordynator Laboratorium Service Learning w Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL. Jak podkreślił dr inż. Jan Kamiński w krajowym środowisku akademickim KUL był pionierem w realizacji tej metody, a dotychczasowe działania zrealizowane przez studentów i nauczycieli akademickich z KUL zyskały uznanie na arenie międzynarodowej.

Trzydniowe warsztaty odbywały się w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Szkolenie objęło 20 nauczycieli akademickich z różnych dziedzin. W związku z realizacją projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni", Centrum Dydaktyki Akademickiej - Laboratorium Service Learning oferuje także konsultacje indywidualne dla nauczycieli w zakresie wdrożenia tej metody do swoich zajęć.