Aktualności / Wydarzenia

Odkrywaj świat z Erasmus+

W ciągu ostatnich lat wielu studentów KUL miało możliwość zrealizowania części programu studiów za granicą, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Francji czy Portugalii. Nabór na kolejny semestr studiów Erasmus+ trwa do 28 lutego 2023.

Studenci mają możliwość wyboru spośród wielu atrakcyjnych kierunków i uniwersytetów partnerskich w dwudziestu krajach Unii Europejskiej. Uczestnictwo w programie wymiany studenckiej Erasmus+ to nie tylko okazja do poznania innych krajów i kultur, ale także szansa na rozwój językowy, zdobycie nowych umiejętności oraz nawiązanie cennych kontaktów międzynarodowych.

- Już przed studiami myślałam o Erasmusie. Namówiła mnie koleżanka, która była bardzo zadowolona z wyjazdów. A dzięki temu, że wybrałam studiowanie Hispanistyki na KUL, to na pierwszym roku stwierdziłam, że warto się postarać i spróbować. I udało się, jestem mega zadowolona - dzieli się swoim doświadczeniem z pobytu w Murcji studentka Hispanistyki KUL i uczestniczka programu Erasmus+, Małgorzata Ogrodnik.

O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci KUL, którzy są co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia. Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nie przekraczający łącznie 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby wyjazdów. Osoby aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać na częściowe studia zagraniczne w następnym roku akademickim pod warunkiem, że podejmą studia II stopnia w KUL. Dodatkowo, warunkiem uczestnictwa w programie jest znajomość właściwego języka obcego na poziomie B1 lub B2 oraz średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów wynosząca co najmniej 3,5.

Zdobycie nowych umiejętności międzykulturowych oraz cennych kontaktów międzynarodowych może okazać się niezwykle przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Uczestnictwo w programie Erasmus+ to wspaniała okazja dla każdego studenta, który chce nie tylko rozwijać swoją wiedzę, ale także poznać świat i rozwijać się jako osoba.

Program wymiany studenckiej Erasmus+ to inicjatywa Unii Europejskiej, umożliwiająca studentom wyjazd na określony czas do innej uczelni w Europie, w celu odbycia części swojego programu studiów. Współpraca między uczelniami w ramach Erasmusa+ pozwala na wymianę doświadczeń i wiedzy, a także na rozwój umiejętności międzykulturowych. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II bierze aktywny udział w programie Erasmus+.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.kul.pl/wyjazdy-na-czesc-studiow-erasmus,art_5268.html