Aktualności / Wydarzenia

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i doktorską w dziedzinie wysiedleń przymusowych oraz uchodźstwa

plakat_a3_01_4 Biuro Terenowe Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Lublinie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej ogłaszają konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką/inżynierską i magisterską) i doktorską w dziedzinie wysiedleń przymusowych oraz uchodźstwa.

 

Poprzez tę inicjatywę organizatorzy chcą zwrócić uwagę na kwestie związane ze zjawiskiem przymusowych wysiedleń i uchodźstwa oraz zwiększyć świadomość społeczną w zakresie problemów osób dotkniętych tym zjawiskiem. Ponadto udział w konkursie ma zachęcić do badań naukowych w tej dziedzinie, jak również przyczynić się do rozwoju działań mających na celu poprawę sytuacji uchodźców i osób przymusowo przesiedlonych.

 

Aplikować w konkursie można zdalnie za pomocą formularza zgłoszeniowego. Warunkiem zgłoszenia jest to, żeby praca na temat zjawiska przymusowych wysiedleń i uchodźctwa została napisana i pomyślnie obroniona na dowolnej uczelni województwa lubelskiego w przedziale czasowym od 1 stycznia 2021 do 30 września 2023 roku.

 

Prace konkursowe należy załączyć do formularza zgłoszeniowego w formacie pdf w takiej postaci, w jakiej zostały one zamieszczone w systemie APD na uczelni (w przypadku, gdy prace mają inną postać, np. obraz, rzeźba itp., autor lub autorka kontaktuje się z organizatorami w sprawie sposobu udostępnienia). Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 listopada br. (godz. 23:59), natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2023 roku.

 

Harmonogram konkursu:

6 listopada 2023 r. – ogłoszenie konkursu

19 listopada 2023 r. godz. 23:59 – zakończenie terminu zgłaszania prac na konkurs

15 grudnia 2023 r. – wręczenie nagród laureatom

Laureaci konkursu będą mieli szansę zdobyć atrakcyjne nagrody, w tym laptopy dla zwycięzców pierwszych miejsc, vouchery na pomoce dydaktyczne o wartości 2 000 PLN dla drugich miejsc oraz wyróżnienia dla miejsc trzecich. Ponadto zwycięzcy będą mieli okazję do promocji swoich prac w mediach akademickich i lokalnych oraz publikacji abstraktów w czasopismach naukowych UMCS i KUL.

 

Formularz zgłoszeniowy. 

 

Regulamin konkursu