Aktualności / Wydarzenia

Przewodniczący AVEPRO: Instytut Nauk Biblijnych KUL jest rozpoznawalny na świecie

Sytuacja wydziałów kościelnych i uniwersytetów na całym świecie jest, ogólnie rzecz biorąc, całkiem zadowalająca – podkreślił podczas wizyty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ks. dr Armand Puig i Tárrech, przewodniczący Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO).

Wizyta szefa AVEPRO skoncentrowana była na zapoznaniu się z funkcjonowaniem Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz ocenie sytuacji uniwersytetów katolickich w Polsce i na świecie. – Instytucje te są silnie zaangażowane w promowanie zasad edukacji katolickiej i zasad wiary chrześcijańskiej oraz realizują bardzo ważne zadanie, a mianowicie wprowadzają ludzi w mocne podstawy chrześcijańskiego przesłania, Ewangelii Jezusa – podkreślał ks. dr Armand Puig i Tárrech. – KUL, uniwersytet o ponad stuletnie tradycji, postrzegam jako ośrodek prestiżowy. Gdyby nie była to znacząca uczelnia, nie byłoby na niej blisko dziewięciu tysięcy studentów i dwu tysięcy pracowników. Młodzi ludzie z Polski, ale także z zagranicy studiują na KUL nieprzypadkowo, ale dlatego, że dokonali świadomego wyboru. Wiedzą po co i dlaczego przyszli na katolicki uniwersytet – dodał przewodniczący Agencji Stolicy Apostolskiej.

Przypomniał również, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał międzynarodowy certyfikat jakości i doskonałości od AVEPRO, Agencji Stolicy Apostolskiej, dla kierunków teologia, filozofia i prawo kanoniczne. Jest to poświadczenie najwyższych standardów akademickich realizowanych na danym kierunku. AVEPRO znajduje się na ministerialnej liście międzynarodowych organizacji akredytujących i certyfikujących.

Przez ostatnie miesiące staramy się podnieść rangę Instytutu Nauk Biblijnych po to, by uzyskał wszelkie uprawnienia Instytutu Kościelnego i mógł nadawać stopnie nauk biblijnych w rozumieniu Konstytucji Apostolskiej. Mamy ogromne dziedzictwo, bogaty dorobek i rozpoznawalność nie tylko w Europie, ale też na świecie. Mamy duże szanse, by zacząć funkcjonować w strukturach eklezjalnych – podkreślił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.
Instytut Nauk Biblijnych KUL jest jedyną jednostką naukową w Polsce o tak szeroko zakrojonych działaniach dydaktycznych i badawczych. Piętnastu członków Instytutu prowadzi badania naukowe w duchu najlepszych tradycji katolickiej egzegezy biblijnej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dyrektorem INB jest ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel, który jako pierwszy z Polaków uzyskał doktorat z nauk biblijnych w renomowanej École Biblique et Archéologique Française. Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje wszystkie wydziały uniwersytetu, gdzie prowadzone są wykłady wprowadzające w zagadnienia studium Pisma Świętego.

Armand Puig i Tàrrech był dziekanem Wydziału Teologii Katalonii, rektorem Ateneu Universitari Sant Pacià w Barcelonie. Na stanowisko przewodniczącego Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Uniwersytetów i Wydziałów Kościelnych (AVEPRO) został mianowany przez papieża Franciszka w czerwcu br.

AVEPRO to instytucja związana ze Stolicą Apostolską, której zadaniem jest promowanie i rozwijanie kultury jakości w instytucjach akademickich bezpośrednio zależnych od Stolicy Apostolskiej oraz zapewnienie, że spełniają one międzynarodowe kryteria jakości. Agencja współpracuje z instytucjami akademickimi przy określaniu procedur wewnętrznej oceny jakości nauczania, badań i usług.