Aktualności / Wydarzenia

Rektor KUL: Nazwijmy nasze domy studenckie

Domy Studenckie KUL będą mieć swoje nazwy. Zaproponują je studenci w ramach ogłaszanego konkursu. Jury oceni oryginalność pomysłu, kreatywność, a także związek nazw z katolickim charakterem uczelni. Konkurs został ogłoszony pod patronatem Rektora KUL.

Kraków ma „Piasta” i „Żaczka”, Poznań „Danuśkę” i „Juranda” i najbardziej popularną „Jowitę”, Warszawa „Muchomorka” i „Żwirka”, Lublin – „Feminę” czy „Babilon”. Nazwy akademików i domów studenckich ułatwiają ich identyfikację i nadają obiektom bardziej przyjazny charakter. To ważne, bo to przecież tutaj studenci – poza salami wykładowymi – spędzają kilka lat swojego życia. Nazwy pomagają im zlokalizować akademik na kampusie, są sposobem identyfikacji z uczelnią i otoczeniem czy jego historią. Atrakcyjne, kreatywne lub nawiązujące do historii miejsca nazwy mogą budować poczucie wspólnoty i więzi między ich mieszkańcami. – KUL to ponad 105 lat historii nie tylko tej naukowej, ale i o charakterze ludzkim, nieraz bardzo osobistym. Skoro wkraczamy w drugą moją kadencję, niech i ona zapisze się w historii – mówi z optymizmem rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Katolicki Uniwersytet Lubelski ma łącznie pięć akademików: cztery akademiki w Lublinie (dwa męskie na Poczekajce, jeden męski i małżeński przy ul. Niecałej, żeński na Poczekajce) oraz Dom Studencki w Stalowej Woli, gdzie nasza uczelnia prowadzi filię. Właśnie dla tych obiektów Rady Mieszkanek i Mieszkańców Domów Studenckich KUL ogłosiły konkurs na wyłonienie nazw własnych.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci KUL. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia po jednej propozycji nazwy dla wybranego budynku Domów Studenckich KUL wraz z krótkim uzasadnieniem pomysłu. Łącznie można przesłać pięć nazw, po jednej dla każdego budynku. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres kds@kul.pl oraz rzecznik@kul.pl od 20 do 27 maja 2024 roku. Na zwycięzców – wyłonionych przez komisję konkursową pod przewodnictwem prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beaty Piskorskiej, prof. KUL – czekają nagrody. Zwycięzców poznamy 3 czerwca 2024 roku.

WAŻNE DATY

Konkurs będzie trwał od 20 do 27 maja 2024 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 3 czerwca 2024 roku na stronie internetowej akademiki.kul.pl oraz w mediach uniwersyteckich. Autorzy, których propozycje zwyciężą, zostaną o tym poinformowani drogą mailową do 7 czerwca 2024 roku. Nagrody zostaną wręczone po 7 czerwca 2024 roku.

 

Regulamin konkursu

Klauzula_informacyjna