W dniach 22-24 maja br. odbyła się na Fakultecie Teologicznym w Paderborn naukowa konferencja ,,Proprium teologii fundamentalnej”, która zgromadziła teologów głównie z krajów niemieckojęzycznych.

Była ona podwójnym sukcesem. Po pierwsze, sukcesem teologów fundamentalnych języka niemieckiego, ponieważ po raz pierwszy w dziejach zorganizowali swoje spotkanie (do tej pory spotykali się co dwa lata wspólnie z teologami dogmatykami) dzięki inicjatywie ks. prof. J. Meyer zu Schlochterna z Paderborn.

Po drugie, była ona sukcesem polskiej teologii fundamentalnej, gdyż wśród 18 referentów znalazł się jeden jedyny obcokrajowiec – ks. prof. dr hab. Marian Rusecki z Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL.

Ks. prof. Rusecki wygłosił referat ,,Współczesne ujęcie przedmiotu teologii fundamentalnej”, który zainteresował słuchaczy, a zwłaszcza oryginalna propozycja mówcy dotycząca religiologii (jako całości badań o religii, na którą składa się religioznawstwo, filozofia religii i teologia religii, przy czym ostateczne ustalenie genezy i istoty religii jest kompetencją teologii religii jako jedynej dziedziny sięgającej przedmiotu religii – Boga), którą już od kilku dekad wprowadza on do świata nauki w Polsce, a także na Wschodzie. Teraz przekroczyła ona naszą zachodnią granicę.

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2012, godz. 14:43 - Liliana Kycia