Aktualności

Odszedł do Pana śp. prof. Jerzy Lileyko

Prof. Jerzy Lileyko2 grudnia 2009 r. odszedł do Pana wybitny historyk sztuki ś.p. prof. Jerzy Lileyko.

Urodził się w 1932 r. w Brześciu nad Bugiem. Powojenne losy związały Go najpierw z Brzegiem na Śląsku, a kolejne lata z Warszawą, gdzie podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę naukową rozpoczął pod opieką profesorów Władysława Tomkiewicza i Stanisława Lorenza. W latach 1960-1963 pracował w Muzeum w Łazienkach, w latach 1963-1974 w Muzeum Historycznym m. Warszawy, od 1974 do 1979 roku w Zamku Królewskim w Warszawie. Od roku 1980 Profesor został zatrudniony w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę. Od roku 1988 Profesor związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie w roku 1989 został mianowany kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowożytnej po profesorze Antonim Maślińskim. W roku 1992 otrzymał stanowisko profesora KUL, w roku 1996 tytuł naukowy profesora w Instytucie Sztuki PAN, a w roku 1999 etat profesora zwyczajnego KUL.

Profesor Jerzy Lileyko uznawany był za jednego z najwybitniejszych badaczy dziejów mecenatu królewskiego i polskiego sejmu doby nowożytnej oraz znawców historii dawnej Warszawy. W kręgu Jego zainteresowań badawczych znalazły się również relacje polsko-saskie za czasów Augusta II i Augusta III. Profesor był autorem licznych prac naukowych, w tym monumentalnych dzieł m.in. Zamek Warszawski. Rezydencja królewska i siedziba władz Rzeczypospolitej (1569-1763) (1984), Życie codzienne w Warszawie za Wazów (1984), Regalia polskie (1988), Sejm Polski. Tradycja-ikonografia-sztuka (2003).

Profesor Jerzy Lileyko był bardzo lubiany i szanowany przez studentów, pozostanie w naszej pamięci jako znakomity wychowawca kilku pokoleń historyków sztuki, promotor wielu doktoratów ze sztuki nowożytnej. Cytując opinię profesora Zdzisława Żygulskiego, cechowała Profesora Jerzego Lileyko „skromność, postawa moralna i niestrudzona pracowitość”, poza którą wyczuwało się wielką kulturę charakterystyczną dla polskich elit.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 grudnia br.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Marii Magdaleny przy ul. Wólczyńskiej (Wawrzyszew). Ciało prof. Jerzego Lileyko zostanie złożone go grobu na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych będzie zapewniony przejazd z Lublina. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestniczenia do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki (tel. 445 43 37).

autor informacji: dr Irena Rolska-Boruch, Katedra Historii Sztuki Nowożytnej