sbo_okladka1_400    

              

NEWS!

Miło nam poinformować, że teksty publikowane w naszym czasopiśmie są dostępne on-line. Mogą Państwo z nich korzystać za darmo dzięki portalowi Academicon.pl

Zapraszamy na stronę http://academicon.pl/serwisy/historia/publikacje/scripta-biblica-et-orientalia. Na razie dostępny jest w całości numer 1 (2009), 3 (2011) oraz 5 (2013). Kolejne będą systematycznie wprowadzane. 

 

Scripta Biblica et Orientalia (SBO) (ISSN 2081-8416) to czasopismo naukowe poświęcone badaniom starożytnego Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Izraela.

Zapraszamy na nasze łamy wszystkich badaczy zajmujących się całym starożytnym Bliskim Wschodem. Pragniemy, by SBO stały się czasopismem publikującym prace z różnych dziedzin, które pomagają nam w zrozumieniu różnorodnego świata starożytnego Lewantu. Liczymy zarówno na prace historyków, jak i biblistów, archeologów oraz filologów, historyków sztuki czy też antropologów kultury.

SBO jest efektem współpracy czterech uniwersytetów: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Obowiązków redaktorskich podjęli się: Przemysław Dec (Katedra Judaistyki UJ), Piotr Muchowski (Katedra Studiów Azjatyckich UAM), Łukasz Niesiołowski-Spanò (Zakład Historii Starożytnej UW) oraz pełniący funkcję redaktora naczelnego Maciej Münnich (Katera Historii Starożytnej KUL).

Radę Naukową SBO stanowią: prof. Edward Dąbrowa (UJ), ks. dr hab. Henryk Drawnel (KUL), prof. Edward Lipiński (KULeuven), prof. Jolanta Młynarczyk (UW), ks. prof. Waldemar Rakocy (KUL), prof. Piotr Taracha (UW), dr hab. Maciej Tomal (UJ), prof. Stefan Zawadzki (UAM).

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma, wszystkie artykuły przesyłane redakcji są recenzowane i na tej podstawie kwalifikowane do publikacji. Proces recenzowania jest zgodny z normami ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. tutaj). Więcej szczegółów można znaleźć poniżej po linkiem "Kryteria kwalifikowania tekstów do druku oraz formularz recenzji wydawniczej". Z kolei szczegóły dotyczące przygotowania tekstu od strony edytorskiej dostępne są pod linkiem "Wskazówki edytorskie dla autorów Scripta Biblica et Orientalia".

Wersją pierwotną jest wersja papierowa (drukowana).

Więcej informacji o czasopiśmie czytelnik znajdzie we wstępnym artykule po linkiem "od redakcji".

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu e-mail. Czasopismo można nabyć w internetowej księgarni Wydawnictwa KUL http://wydawnictwo.kul.lublin.pl/sklep/ oraz we wszystkich księgarniach współpracujących z Wydawnictwem KUL.

 

W imieniu redakcji chcemy poinformować, że czasopismo nasze w wyniku procesu ewaluacji periodyków naukowych przeprowadzonego przez MNiSW zostało zakwalifikowane do grona czasopism punktowanych. Jako czasopismo istniejące od niedawna otrzymaliśmy 4 punkty. 

 

Od Redakcji
Wskazówki edytorskie dla autorów Scripta Biblica et Orientalia

Kryteria kwalifikowania tekstów do druku oraz formularz recenzji wydawniczej

Lista recenzentów SBO

 

1 (2009) spis treści 
1 (2009) Table of Contents

1 (2009) streszczenia / summaries
 

1 (2009) lista recenzentów

 

2 (2010) spis treści

2 (2010) Table of Contents

2 (2010) streszczenia / summaries

2 (2010) lista recenzentów

 

3 (2011) spis treści

3 (2011) Table of Contents

3 (2011) streszczenia / summaries

3 (2011) lista recenzentów

 

4 (2012) spis treści 

4 (2012) Table of Contents 

4 (2012) streszczenia / summaries 

4 (2012) lista recenzentów

 

5 (2013) spis treści

5 (2013) Table of Contents

5 (2013) streszczenia / summaries

5 (2013) lista recenzentów

 

6 (2014) spis treści

6 (2014) Table of Contents

6 (2014) streszczenia / summaries

6 (2014) lista recenzentów

 

7-8 (2015-2016) spis treści

7-8 (2015-2016) Table of Contents

7-8 (2015-2016) streszczenia / summaries

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2017, godz. 13:51 - Maciej Münnich