Archiwa kościelne w niepodległej Polsce

 

Łódź, 14-16 października 2019 r.

 

 

Program

 

14 października

 

 

13.00-14.30 - przyjazd do Łodzi, rejestracja uczestników, zakwaterowanie, obiad

 

15.00 - Powitanie uczestników i słowo wstępne

 

 

1. Archiwa po odzyskaniu niepodległości

 

15.15-15.35 – Znaczenie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opieki nad archiwaliami oraz Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r. dla archiwów kościelnych w II Rzeczypospolitej – ks. dr hab. Jerzy Adamczyk (Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu)

 

15.35-15.55 – Tworzenie archiwów kościelnych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz gromadzenie przez nie zasobu - dr Artur Hamryszczak (Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL)

 

15.55-16.15 – Próby kształcenia archiwistów kościelnych w okresie międzywojennym - dr Jarosław Wąsowicz (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej)

 

16.15-16.35 – Ze skarbów archiwalnych prehistorii łódzkiego Kościoła- ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś (Rada do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP)

 

16.35-16.50 - dyskusja

16.50-17.10 – przerwa

 

 

2. Zbiory archiwalne w Polsce 100 lat po odzyskaniu niepodległości

 

17.10-17.30 – Archiwum Sekretariatu Prymasa Polski z czasów prymasów kard. Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa – prof. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)

 

17.30-17.45 – Archiwum Eparchii (Diecezji) Wrocławsko-Gdańskiej, jego podział oraz struktura (Kościół greckokatolicki) – ks. Eugeniusz Suchy (Eparchia Wrocławsko-

Gdańska)

 

17.45-18.05 – Archiwum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – charakterystyka – Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)

 

18.05-18.25 – Ukryte i ocalone. Zbiory Archiwum Kapucynów Prowincji Warszawskiej

w dziejach Zakonu w Polsce - br. Grzegorz Filipiuk, OFMCap (Archiwum Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu)

 

18.25-18.45 - dyskusja

19.00 – kolacja

 

 

15. października

 

3. Archiwa kościelne za granicą i w kraju

 

9.00-9.15 – Współpraca Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z archiwami polonijnymi – Katarzyna Kiliszek (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

 

9.15-9.35 – Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie – ks. dr hab. Mariusz

Chamarczuk (Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie; Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie)

 

9.35-9.55 – Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii – Jadwiga Kowalska (Archiwum Polskiej Misji Katolickiej)

 

9.55-10.15 – Zasób Archiwum Księży Zmartwychwstańców w Rzymie – ks. dr Wojciech Mleczko CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

10.15-10.35 – Jak powstawało archiwum zakonne – dr Marianna Jędrzejczak, s. Laurencja ZSNM (Archiwum Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi)

 

10.35-10.50 – dyskusja

10.50-11.10 – przerwa

 

 

4. Zagadnienia i problemy metodyczne

 

11.10-11.30 – Archiwum zakonne in statu nascendidr hab. Halina Dudała (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

 

11.30-11.50 – Dzieje Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów a obecna jego struktura – o. dr Ireneusz Wysokiński (Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie)

 

11.50-12.10 – Opracowanie akt parafialnych w Archiwum Diecezjalnym Warszawsko-Praskim – Jacek Okulus (Archiwum Diecezjalne Warszawsko-Praskie)

 

12.10-12.40 – Projekt katalogu dobrych praktyk – opracowywanie i udostępnianie

 

archiwaliów w archiwach kościelnych – ks. dr hab. Mieczysław Różański (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

 

12.40-13.20 – dyskusja

 

13.30-14.30 – obiad

 

15.00-18.00 – wizyta w Archiwum Państwowym w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej

 

19.00 – uroczysta kolacja

 

 

16. października

 

5. Zagadnienia prawne i finansowe

 

9.00-9.25 – Prawne aspekty udostępniania oryginałów i kopii materiałów archiwalnych – dr Henryk Niestrój (Archiwum Państwowe w Opolu)

 

9.25-9.50 – Wspieranie działań archiwalnych – konkursy dotacyjne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – dr Bartosz Nowożycki (Naczelna Dyrekcja

 

Archiwów Państwowych)

 

9.50-10.15 – Archiwa jezuitów kłodzkich. Uratować, zabezpieczyć, udostępnić społecznie, czyli UZUS (praktyka w Kłodzku) – Henryka Szczepanowska, Mieczysław Kowalcze („Od-Nova”)

 

10.15-10.30 – Straty poniesione przez łódzkie świątynie w okresie I wojny światowej w świetle źródeł przechowywanych w Archiwum Państwowym w Łodzi – Wojciech Kowaluk (Archiwum Państwowe w Łodzi)

 

10.30 – 10.45 - dyskusja

10.45 - 11.05 - przerwa

 

 

6. Popularyzacja zasobu archiwalnego

 

 

11.05-11.30 – Czy akta stanu cywilnego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi kryją dodatkowe treści? – Agnieszka Janik (Archiwum Państwowe w Łodzi)

 

11.30-11.55 – Zadania i działania Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych na KUL – ks. dr hab. Waldemar W. Żurek (Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL)

 

11.55-12.20 – Działalność Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych oraz indywidualne

inicjatywy - ks. dr hab. Robert Kufel (Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych)

 

12.20-12.45 – Program UNESCO Pamięć Świata – dokumenty z archiwów kościelnych na Liście Światowej i Liście Krajowej – dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), ks. dr Michał Sołomieniuk (Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie)

 

12.45 – dyskusja, podsumowanie

13.15 – obiad

 

wyjazd uczestników

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019, godz. 16:00 - Artur Hamryszczak