katalog_mikrofilmow1

 

Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, opracowanie Maria Dębowska, Kraków 2017, wydawca: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, ss. 677.

 

Katalog obejmuje całość mikrofilmów przechowywanych obecnie w Ośrodku ABMK, także te, które nie zostały jeszcze odnotowane w katalogach już opublikowanych. Do takich należą, między innymi, zmikrofilmowane akta nuncjatury warszawskiej. Cały zbiór mikrofilmów, zaprezentowanych w niniejszej publikacji, został podzielony na dwie części (według instytucji przechowujących materiały archiwalne i biblioteczne): krajową i zagraniczną, w ramach których uwzględniono najpierw archiwa, następnie biblioteki. Zdecydowano się odstąpić od tego podziału w przypadku kolekcji (muzykalia, synody).

 

Katalog można zamawiać w Wydawnictwie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków

Wydawnictwo@witkm.pl

www.witkm.pl

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

 

CZĘŚĆ PIERWSZA: INSTYTUCJE NAUKOWE W POLSCE

 

  1. ARCHIWA

Archiwa (archi)diecezjalne

Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Archiwum Diecezjalne w Kielcach

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Archiwum Abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie w Lublinie

Archiwum Diecezji Łuckiej w Lublinie

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Archiwum Diecezjalne w Pelplinie

Archiwum Diecezjalne w Płocku

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu

Archiwum Diecezjalne w Siedlcach

Archiwum Diecezji Sosnowieckiej im. Ks. Jerzego Wolnego w Sosnowcu

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie w Warszawie

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

 

Archiwa kapituł katedralnych

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej w Krakowie

Archiwum Kapituły Katedralnej w Łowiczu

 

Archiwa zakonne

Archiwum Benedyktynek w Staniątkach

Archiwum Klarysek w Starym Sączu

Archiwum Norbertanek w Imbramowicach

Archiwum Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie

Archiwum Paulinów na Jasnej Górze

 

Archiwa parafialne

Archiwum Parafii w Częstoborowicach

Archiwum Parafii w Dąbrowie Białostockiej

Archiwum Parafii w Gołębiu

Archiwum Parafii w Miechowie

Archiwum Parafii w Turobinie

Archiwum Parafii w Wojniczu

 

Archiwa państwowe

Archiwum Państwowe w Lublinie

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 

Zbiory prywatne

 

  1. BIBLIOTEKI

 

Biblioteki kościelne

Biblioteka Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie

Biblioteka Norbertanek w Imbramowicach

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie

Biblioteka Karmelitanek Bosych w Krakowie

Biblioteka Klarysek w Krakowie

Biblioteka Wizytek w Krakowie

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Biblioteka Opactwa Cystersów w Mogile

Biblioteka Benedyktynek w Staniątkach

Biblioteka Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

 

Biblioteki państwowe

Biblioteka Kórnicka w Kórniku

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

  1. INNE

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa (dawny Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków) w Warszawie

 

  1. KOLEKCJE

 

Muzykalia

 Synody

 

CZĘŚĆ DRUGA: ZAGRANICZNE INSTYTUCJE NAUKOWE

 

  1. ARCHIWA

 

Archivum Secretum Vaticanum w Rzymie

Archivum Consistoriale

  1. Processus Consistoriales, Processus Datariae

Archivum Nuntiaturae Varsaviensis

Archivum Secretariatus Status

  1. Nunziatura di Polonia
  2. Nunziature Diverse
  3. Fondo Garampi

Archiwum Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Archiwum Dominikanów w Rzymie

Archiwum Paulinów w Rzymie

Archiwum Teatynów w Rzymie

Archiwum Trynitarzy w Rzymie

 

  1. BIBLIOTEKI

 

Biblioteka Narodowa w Paryżu

Biblioteka Casanatense w Rzymie

 

CZĘŚĆ TRZECIA: UZUPEŁNIENIA

 

Archiwum Abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie

Archiwum Diecezji Łuckiej w Lublinie

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Archiwum Parafi i w Sękowej

Archivum Secretum Vaticanum

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

 

Indeks osób

Indeks miejscowości

 

 


Kurie

 

(cała publikacja - kliknij na okładkę)

 

 

Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej

red. Maria Dębowska

 

 

SPIS TREŚCI

 

Maria Dębowska, Wprowadzenie

 

Mieczysław Różański, Kuria diecezjalna w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1917 r.

 

 

Metropolia gnieźnieńska

 

Łukasz Krucki, Jak powstała Kuria Arcybiskupia w Gnieźnie? O ustanowieniu centralnego urzędu archidiecezji gnieźnieńskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

 

Joanna Napierała, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia w Poznaniu w okresie międzywojennym

 

Maria Dębowska, Kuria diecezji chełmińskiej w Pelplinie w okresie międzywojennym

 

Zbigniew Gmurczyk, Organizacja i działalność Kurii Diecezjalnej Włocławskiej w okresie II Rzeczypospolitej

 

 

Metropolia lwowska

 

Grzegorz Chajko, Kuria Metropolitalna obrządku łacińskiego we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Struktura, skład personalny, zadania

 

Maria Dębowska, Organizacja kurii diecezjalnej w Łucku w latach 1919-1939

 

Bartosz Walicki, Sławomir Zych, Kuria Biskupia obrządku łacińskiego w Przemyślu w okresie międzywojennym

 

 

Metropolia warszawska

 

Piotr Staniewicz, Organizacja kurii archidiecezjalnej w Warszawie w okresie II Rzeczypospolitej

 

Jarosław R. Marczewski, Kuria Diecezjalna w Lublinie w okresie międzywojennym

 

Mieczysław Różański, Kuria Diecezjalna w Łodzi w okresie II Rzeczpospolitej

 

Michał Marian Grzybowski, Kuria Diecezjalna w Płocku w latach 1918-1939

 

Tomasz Moskal, Organizacja i działalność Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 1918-1939

 

Rafał Dmowski, Bernard Błoński, Kuria Diecezjalna w Siedlcach w latach 1918-1939

 

 

Metropolia krakowska

 

Jacek Kapuściński, Organizacja i działalność Kurii Biskupiej w Częstochowie w okresie II Rzeczypospolitej

 

Halina Dudała, Organizacja i działalność kurii diecezjalnej w Katowicach w latach 1925-1939

 

Grzegorz Bujak, Kuria diecezjalna w Kielcach w latach 1918-1939

 

Stanisław Ludwik Piech, Organizacja i działalność kurii diecezjalnej w Tarnowie

 

 

Metropolia wileńska

 

Adam Szot, Obsada stanowisk Kurii (Metropolitalnej) Wileńskiej w (archi)diecezji wileńskiej w dwudziestoleciu międzywojennym (na podstawie schematyzmów diecezjalnych)

 

Józef Łupiński, Kuria diecezji łomżyńskiej w okresie międzywojennym

 

 

Wykaz skrótów

 

Noty o autorach

 

 

 

 

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2018, godz. 13:34 - Artur Hamryszczak