Regulamin dla korzystających z archiwum mikrofilmów
Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

 

1. Zezwolenie na korzystanie z mikrofilmów udziela dyrektor Ośrodka ABMK, na pisemną prośbę zainteresowanego. Magistranci i doktoranci winni przedłożyć skierowanie pisemne od promotora swojej pracy naukowej. Dodatkowo muszą przedstawić pisemną zgodę archiwum, z którego zmikrofilmowanych archiwaliów chcą skorzystać.

 

2. Korzystający z mikrofilmów zobowiązuje się dostarczyć dla Ośrodka ABMK egzemplarz pracy, która powstała m.in. na podstawie zmikrofilmowanych archiwaliów przechowywanych w Ośrodku ABMK.

 

3. Czytelnia Ośrodka ABMK jest czynna codziennie w godzinach 8.30-14.30.

 

4. W przypadku zagubienia lub częściowego zniszczenia mikrofilmu wypożyczający pokrywa wyrządzoną szkodę według wysokości oszacowanej przez kierownictwo Ośrodka ABMK.

 

5. Kopiowanie, powielanie i publikacja mikrofilmów wymaga pisemnego zezwolenia kierownictwa archiwum przechowującego akta.

 

6. Korzystający z mikrofilmów jest zobowiązany osobiście oddać udostępnione mikrofilmy pracownikowi Ośrodka ABMK.

 

7. Ośrodek ABMK nie wypożycza mikrofilmów na zewnątrz.

 

8. Kierownictwo Ośrodka ABMK zastrzega sobie do wyłącznego wykorzystania pewne mikrofilmy, przy czym określenie, które z mikrofilmów do nich się zaliczają, należy do Ośrodka ABMK.

 

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2014, godz. 12:36 - Artur Hamryszczak