dr hab. Waldemar Bednaruk

Pracownik Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim KUL dr hab. Waldemar Bednaruk został laureatem Lubelskiej Nagrody Naukowej Premium Scientiarum Lublinense im. Profesora Edmunda Prosta 2012. Nagrodzona książka nosi tytuł "Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794)".
Materiał w Panoramie Lubelskiej (00:09:30 nagrania).

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2012, godz. 13:04 - Liliana Kycia