Nasze sukcesy

Lubelski Nobel przyznany dr hab. Waldemarowi Bednarukowi

Nasze sukcesy | 2012-01-05

 dr hab. Waldemar Bednaruk

Pracownik Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim KUL dr hab. Waldemar Bednaruk został laureatem Lubelskiej Nagrody Naukowej Premium Scientiarum Lublinense im. Profesora Edmunda Prosta 2012. Nagrodzona książka nosi tytuł "Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794)".
Materiał w Panoramie Lubelskiej (00:09:30 nagrania).