Decyzją European Science Foundation „Przegląd Psychologiczny" KUL został umieszczony jako jedyne polskojęzyczne czasopismo psychologiczne na prestiżowej liście czasopism ERIH (European Reference Index for the Humanities). ERIH są to listy indeksujące czasopisma naukowe z piętnastu dyscyplin humanistycznych.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2012, godz. 08:39 - Liliana Kycia