Nasze sukcesy

Przegląd Psychologiczny na liscie ERIH

Nasze sukcesy | 2012-01-12

Decyzją European Science Foundation „Przegląd Psychologiczny" KUL został umieszczony jako jedyne polskojęzyczne czasopismo psychologiczne na prestiżowej liście czasopism ERIH (European Reference Index for the Humanities). ERIH są to listy indeksujące czasopisma naukowe z piętnastu dyscyplin humanistycznych.