24 marca 2012 r. ogłoszono nominację ks. dr hab. Wiesława Śmigiela, kierownika Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL, na biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2012, godz. 07:59 - Liliana Kycia