24 marca 2012 r. ogłoszono nominację ks. dr hab. Wiesława Śmigiela, kierownika Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL, na biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej.