Matura 2007/nazwa wybranego języka obcego

(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, łaciński, rosyjski, włoski)

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych, którzy w miarę systematycznie uczyli się języka nowożytnego i pragną:

  1. powtórzyć i utrwalić wymagany materiał leksykalny (według listy tematów);
  2. wykonywać ćwiczenia w formach i technikach występujących w zestawach maturalnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie);
  3. przygotować się do egzaminu ustnego.
ZAPISY
(na podstawie dowodu wpłaty):
do dnia 31.01.2007 r.
w Sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL,
p. 229 Gmach Główny, tel. 081 445 42 29

Liczba godzin: 50

Cena kursu: 750,00 PLN

Liczba osób w grupie: 7 - 8

Początek kursu: około 5 lutego 2007 r.


Kursy prowadzone będą przez nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora OKE.


Wzór poprawnie wypełnionego dowodu wpłaty: 

Dokonując wpłaty za kurs należy podać: numer konta, swoje Imię i Nazwisko, swój adres, nazwę języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, łaciński, rosyjski, włoski).

druk_wpmatura2007_bcp200_400


ZAPRASZAMY!

Autor: Sławomir Radziemski
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2007, godz. 12:56 - Monika Wójcik