Procedura kwalifikacyjna na kursy otwarte

w Akademickim Centrum Językowym:

  1. Zapisy na wybrane kursy trwają do dnia 22 października 2021 roku w sekretariacie SJO (pok. 230 B GG) lub za pośrednictwem FORMULARZA.
  2. Warunkiem zapisu jest padanie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) oraz wpłata 50 zł (w przypadku nieutworzenia grupy pieniądze te zostaną zwrócone).

  3. Po 26 października podane zostaną terminy oraz miejsca spotkań organizacyjnych nowo powstałych grup (warunkiem utworzenia grupy są min. 4 osoby chetne na dany kurs). Informacje te zostaną także umieszczone na stronie www.kul.pl/spnjo oraz na tablicach ogłoszeniowych przed Studium.

  4. Na tych spotkaniach lektor wraz z grupą ustala harmonogram pracy, plan spotkań, a także wręcza uczestnikom umowy, których wypełnienie i podpisanie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w kursie.

  5. Na kolejnym spotkaniu należy zwrócić wypełnione umowy, a także przedstawić lektorowi dowód wpłaty.

  6. W przypadku wyboru opcji ratalnej raty i terminy płatności przedstawiają się następująco:

I rata: 50% ceny płatne 10 dni od pierwszych zajęć.

II rata: 25% ceny płatne do końca stycznia 2022 r.

III rata: 25% ceny płatne do końca marca 2022 r.

 

Dokonując wpłaty na konto Fundacji Rozwoju KUL

(ING Bank Śląski 03105019531000009030798087) 

w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty rozpoczęcia kursu, należy podać: numer konta, swoje imię i nazwisko, swój adres, nazwę języka i poziom (angielski, chiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, łaciński, niemiecki, rosyjski, włoski)

 

CEF B2 - Kurs na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf Druk wpłaty

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2021, godz. 14:28 - Tomasz Flis