Procedura kwalifikacyjna na kursy otwarte

w Akademickim Centrum Językowym:

  1. Zapisy na wybrane kursy trwają do dnia 20 października 2023 roku w sekretariacie SJO (pok. 230 B GG) lub za pośrednictwem FORMULARZA.
  2. Warunkiem zapisu jest podanie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail).

  3. Po 24 października podane zostaną terminy oraz miejsca spotkań organizacyjnych nowo powstałych grup (warunkiem utworzenia grupy jest min. 5 osób chętnych na dany kurs).

  4. Na spotkaniach tych lektor wraz z grupą ustala harmonogram pracy, plan spotkań, a także wręcza uczestnikom umowy, których wypełnienie i podpisanie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w kursie.

  5. Na kolejnym spotkaniu należy zwrócić wypełnione umowy, a także przedstawić lektorowi dowód wpłaty.

  6. W przypadku wyboru opcji ratalnej raty i terminy płatności przedstawiają się następująco:

I rata: 50% ceny płatne 10 dni od pierwszych zajęć.

II rata: 25% ceny płatne do końca stycznia 2024 r.

III rata: 25% ceny płatne do końca marca 2024 r.

 

Dokonując wpłaty na konto Fundacji Rozwoju KUL

(ING Bank Śląski 03105019531000009030798087) 

w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty rozpoczęcia kursu, należy podać: numer konta, swoje imię i nazwisko, swój adres, nazwę języka i poziom (angielski, chiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, łaciński, niemiecki, rosyjski, włoski)

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2023, godz. 10:36 - Tomasz Flis