Wydział Filozofii KUL znalazł się wśród najlepszych 25 wydziałów - prowadzących kierunki wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną - wyłonionych przez MNiSW do specjalnego dofinansowania z nowej dotacji projakościowej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2012, godz. 08:08 - Liliana Kycia