Wydział Filozofii KUL znalazł się wśród najlepszych 25 wydziałów - prowadzących kierunki wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną - wyłonionych przez MNiSW do specjalnego dofinansowania z nowej dotacji projakościowej.